LEI

En akkreditert tjenesteleverandør for LEI-koder

REGISTRERE

REGISTRERE LEI

Fra 3. januar 2018 gjelder nye regler for verdipapirmarkedet som blant annet betyr at transaksjonsrapportering til finansielle tilsynsmyndigheter er obligatorisk for bankene. Disse reglene innebærer at alle naturlige eller juridiske personer som utfører transaksjoner skal kunne identifiseres i rapporteringen. For juridiske personer innebærer dette at det er obligatorisk å få utstedt en LEI-kode (Legal Entity Identifier).

Norske banker og verdipapirselskaper har dermed plikt til å rapportere transaksjoner i finansielle instrumenter på vegne av seg selv eller kunder.  Blant disse finansielle instrumentene regnes aksjer, obligasjoner, derivater og annet. Denne rapporteringen danner grunnlaget for at berørte myndigheter skal kunne overvåke markedet, avdekke misbruk og sikre ryddig og rettferdig handel.ALLE JURIDISKE PERSONER MÅ REGISTRERE LEI

For å kunne sikre konsekvent transaksjonsrapportering i EU må alle juridiske personer fra nå av ha en LEI for å kunne handle med verdipapirer.

Selskaper som handler med andre finansielle instrumenter enn derivater trenger ikke å registrere seg for LEI. Hvis selskapet handler med derivatinstrumenter, krever den gjeldende EU-lovgivningen at de har en LEI-kode. I tillegg må man også motparten har en LEI-kode.

SLIK FÅR DU EN LEI-KODE FRA OSS:

Det første skrittet er å registrere en brukerkonto på vår webportal. Når du har opprettet en brukerkonto, får du en e-postmelding med en lenke for å verifisere e-postadressen. Når du klikker på lenken, logges du på webportalen vår, hvor du kan fullføre søknadsprosessen. I forbindelse med dette kan du søke om en LEI-kode for én eller flere juridiske personer.

Når du har fylt ut alle obligatoriske opplysninger om selskapet eller den juridiske personen din, trykker du på knappen Registrere. Det er viktig å merke seg at du ikke trenger å opprette en ny brukerkonto hvis du senere vil registrere søknader for andre juridiske personer. Du kan da logge på brukerkontoen din med de påloggingsopplysningene du allerede har fått.

Når du har opprettet en søknad om LEI, trenger du bare å vente på validering og utstedelse av en LEI-kode. Utstedelse av en LEI-kode tar vanligvis 2-4 bankdager. Når LEI-koden din er opprettet, får du en bekreftelse via e-post.

KORT OM BAKGRUNNEN FOR SYSTEMET

Før GLEIS-systemet ble innført fantes det ikke en pålitelig og robust måte å identifisere juridiske personer på, på verdensbasis. Riktignok har mange land handelsregistre for juridiske personer, men disse registrene har vist seg å være utilstrekkelige for å referere til juridiske personer over landegrenser.

OVERENSKOMST MELLOM G20-LAND

I 2014 trådte en ny lov i kraft, som innebar at G20-landenes avtale om bruk av LEI-kode ble obligatorisk for juridiske personer som gjennomfører transaksjoner med derivater. Som følge av den nye lovgivningen (MiFID II) fra januar 2018 må juridiske personer som selger eller kjøper finansielle instrumenter som er notert på en markedsplass for handel også registrere seg for en LEI-kode.

Innføringen av LEI-kode spiller en viktig rolle når det handler om å øke gjennomsiktigheten i finansmarkedene. Dette siden det gjennom LEI blir mulig å registrere og identifisere juridiske personer i den lovpålagte rapporteringen av transaksjoner.

GARANTERT EN TRYGG OG KONTROLLERT HANDEL

Registrerer du deg for LEI, så tilslutter du deg et system som garanterer tryggere og mer kontrollert handel med verdipapirer. Nedenfor forklarer vi litt mer om hva det innebærer å registrere en LEI-kode med vår hjelp.

For å registrere deg for en LEI-kode, går du inn på nettsiden vår og følger instruksjonene. Hvis du har behov for bulkregistrering, kan du kontakte oss for mer informasjon.

Hvordan vet man at den som søker allerede har en LEI, slik at det ikke utstedes en duplikat? Alle søknader om LEI mottatt av oss lagres sammen med alle koder utstedt globalt i GMEI Utilitys database og vår egen. Når en søknad om LEI registreres, kontrolleres den mot disse databasene. Hvis en duplikat opprettes, informeres vi om dette. Vi overtar da håndteringen av saken og registranten kontaktes.

BEKREFTELSE SENDES VIA E-POST

Når søknaden din er kontrollert, får du en bekreftelse via e-post, og koden din er da klar til å brukes når du skal gjennomføre en transaksjon.

Alle søknader om LEI-kode er offentlig tilgjengelige. Dette gjøres for at man skal kunne sikre at relevante data er tilgjengelig, slik at man kan minimere risikoen for dobbel utstedelse av LEI-koder.

REGISTRERE LEI – SÅ LANG TID TAR DET

Kontroll av riktig utfylt og mottatt skjema gjøres umiddelbart.

Kontroll av en søknad sendt av en representant for den juridiske personen skjer umiddelbart hvis søknaden er selvregistrert. Ved spørsmål vil en av våre medarbeidere kontakte søkeren.

Ved såkalt bulksøknad vil den sendte Excel-filen valideres i løpet av to arbeidsdager.

Utstedelse av LEI-kode etter validering på bakgrunn av offentlige kilder skal normalt ikke ta mer enn 2-4 arbeidsdager.

Å registrere seg for en LEI-kode er ingen komplisert prosess. Vil du vite mer om denne måten å garantere en tryggere handel med verdipapirer på? Ta gjerne kontakt med oss – vi hjelper deg godt på vei!

Offisiell registrering for handel med verdipapirer