LEI

En akkreditert tjenesteleverandør for LEI-koder

OM OSS

EN AKKREDITERT UTSTEDELSE AV LEI-KODE

Vi er en godkjent utsteder av LEI-koder i Norden og Baltikum. Vi er GLEIF-akkreditert i vår rolle som registreringsagent for GMEI Utility.

LEI-koder brukes i lovpålagt transaksjonsrapportering og kreves av alle juridiske personer som deltar i transaksjoner med derivater og/eller verdipapirer. Dette skyldes innføring av nye finansielle regelverk de siste årene med krav om større gjennomsiktighet og kontroll i handel med verdipapirer.

SAMARBEIDER MED VERDENS STØRSTE LOU

Virksomheten vår skjer i samarbeid med GMEI Utility, verdens største LOU. Vi er dessuten den eneste LEI-leverandøren i Nord-Europa som er akkreditert som registreringsagent av GLEIF. Vi utsteder pålitelige og trygge LEI-koder som gir kundene flere fordeler.

Vi tilbyr dessuten muligheten til å flytte en eksisterende LEI-kode fra en annen tjenesteleverandør enn oss.

Vi oppfyller ISO-standard 17442 og sørger for at virksomheten drives på en nødvendig måte gjennom arbeid i tråd med rammeverket for det globale LEI-systemet fra Regulatory Oversight Committee (ROC).

Akkreditert agent for LEI-utstedelse