LEI

En akkreditert tjenesteleverandør for LEI-koder

ENKEL REGISTRERING
FOR NORSKE SELSKAPER

REGISTRERE LEI-KODE – FOR TRYGGERE TRANSAKSJONER

Handler selskapet ditt med aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer? Vil du at selskapet ditt skal lykkes i finansmarkedet også i fremtiden?

Da er tiden inne for å skaffe en LEI-kode til selskapet. Det er så enkelt som dette: ingen LEI-kode – ingen handel med verdipapirer.

Du er velkommen til å kontakte oss, så hjelper vi deg raskt og enkelt med å registrere en LEI-kode. Vi er ledende på LEI-registrering i de nordiske og baltiske markedene. Vi hjelper selskapet ditt med å lykkes i finansmarkedet!

GLOBAL IDENTIFISERING FOR HANDEL MED VERDIPAPIRER

LEI (Legal entity identifier) er en global ID-kode for selskaper og andre organisasjoner som opererer i verdipapirmarkedet. LEI ble innført for at selskaper lettere skal kunne identifisere aktører og for å skape en tryggere handel for alle parter. Kravet om at selskaper som handler med verdipapirer skal ha en LEI-kode ble innført i januar 2018, etter nye EU-reguleringer.

HVEM TRENGER EN LEI-KODE?

Selskaper som handler med verdipapirer, for eksempel aksjer, obligasjoner, børsnoterte fond, renteswaps eller valutaterminer.

HVEM TRENGER IKKE LEI-KODE?

Privatpersoner trenger ikke LEI-kode, det samme gjelder for selskaper som ikke handler med derivater (selskaper med en årlig omsetning på under tre millioner er også fritatt fra kravet om LEI-kode ved handel i derivater). Selskaper som bare plasserer i fond eller verdipapirer gjennom kapitalforsikring trenger ikke LEI, det gjør heller ikke selskaper som bare handler med valutaterminer knyttet til betaling av varer og tjenester.

SLIK SKAFFER DU EN LEI-KODE I FIRE ENKLE TRINN

  • Registrere en brukerkonto på vår Internett-portal.

  • Søke om utstedelse av LEI for én eller flere juridiske personer.

  • Betale basert på den mottatte ordrebekreftelsen.

  • Du mottar LEI-koden din via e-post i løpet av 2-4 bankdager.


EN LEDENDE LEVERANDØR I NORDEN

Vi er en ledende leverandør av LEI i Norden og Baltikum. Ønsker du å handle med verdipapirer i Norge eller på det internasjonale markedet også i fremtiden? Kontakt oss, slik at vi kan hjelpe deg med å søke om LEI, enten som direkte eller assistert registrering.

Du kan søke om LEI for selskapet ditt enten via hjemmesiden vår eller via såkalt grupperegistrering med Excel-filer. Kontakt oss hvis du trenger hjelp eller har spørsmål – vi kan hjelpe deg med å få tilgang til verdipapirmarkedet!

STORE FORDELER VED Å BRUKE OSS

Du kan betale for søknaden og fremtidige gebyrer i norske kroner eller en annen nordisk valuta.
Du får tilgang til kundestøtte på norsk, dansk, svensk, finsk og islandsk.
Du får tilgang til vår kompetanse om transaksjonsrapportering. Vi har de kunnskapene du trenger på området, så ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger råd.
Hos oss får du enkel gruppesøking og -fakturering. Dette gjør det enkelt og raskt å søke om LEI-kode.

Utstedelse av en LEI-kode koster 117 amerikanske dollar pluss moms. Koden er gyldig i ett år fra utstedelsen. Hvis du vil forlenge LEI-koden med 12 måneder, koster det 97 USD pluss moms.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er en LEI-kode?
LEI-koden identifiserer partene i verdipapirtransaksjoner. I Europa ble LEI innført etter en lovendring i 2014. I januar 2018 gjorde EU kravet om bruk av LEI enda strengere. Siden da må juridiske personer som kjøper eller selger verdipapirer ha en LEI-kode. Alle koder er unike for det spesifikke selskapet.

LEI ble innført for å redusere risikoen ved handel med verdipapirer. LEI har dessuten vært til stor hjelp i å gjenkjenne handelspartnere som har virksomheten i andre land.

Hva må jeg gjøre hvis jeg allerede har en LEI-kode?
Hvis du allerede har registrert selskapet ditt, og dermed har fått en LEI-kode, trenger du ikke å gjøre noe spesielt. Husk også å fornye koden én gang i året.

Hvilke regler gjelder for fullmaktshavere for et annet selskap?
Hvis du har fullmakt fra et annet selskap, kan du søke om LEI på vegne av selskapet. Vi forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon for en slik fullmakt, men har ingen formelle krav for slik fullmakt.

Jeg handler i forbindelse med kapitalforsikring. Trenger jeg en ny LEI-kode da?
Nei, det trenger du ikke. Det er forsikringsselskapet som er den formelle eieren av finansinstrumentene i kapitalforsikringen.

Hvordan uttales LEI?
Vi foreslår at man uttaler det «L-E-I» på engelsk, eller «lei» på norsk, som vil føles naturlig for de fleste. Ordet er ubøyelig i skriftlig form.

Hvilken rolle har vi i utstedelse av koder?
Vi er en leverandør av LEI-tjenester med hovedvirksomheten vår i Norden og Baltikum. Vi har ingen begrensninger når det gjelder søkernes geografiske tilhørighet. Vi anbefaler å søke via webportalen vår eller såkalt bulksøknad via Excel-filer.

SAMARBEIDER MED VERDENS STØRSTE LOU

Vi drives i samarbeid med verdens største akkrediterte LOU (Local Operation Unit), GMEI Utility.

Vi utsteder en LEI-kode som lar deg handle trygt og kontrollert med verdipapirer på det internasjonale markedet.

Interessert? Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg så raskt vi kan!

Akkreditert agent for LEI-utstedelse